Renditja e blerësve
Ndiqni ketu renditjen e te gjithe pjesemarresve ne promocionin veror.
Emri i Përdoruesit Totali i faturave në lek
Hygerta 634.349,46 Lekë
Ilir Kotoni 165.829,85 Lekë
Fjoralba 160.055,55 Lekë
Vojsava Salianj 155.003,21 Lekë
Paula 138.792,00 Lekë
Klea kalaja 79.836,86 Lekë
Viola Jaku 77.469,00 Lekë
Xheni 77.461,00 Lekë
Eglantina Barhani 72.497,72 Lekë
Shpresa Filja 65.625,00 Lekë